1. Wyniki

  2. O badaniu

  3. Platforma

  4. English


Wyniki badania


Reklama online przyspiesza w drugim kwartale 2022 r.


W pierwszym półroczu 2022 wartość rynku reklamowego online osiągnęła prawie 3,2 mld zł, odnotowując dynamikę wzrostu na poziomie 10%. Wydatki reklamodawców na komunikację marketingową online wzrosły o ponad 300 mln zł w ujęciu rok do roku.

W drugim kwartale 2022 roku tempo rozwojowe nieco przyspieszyło, zwiększając indeks wzrostu - z 8,8% zaobserwowanych w pierwszym trymestrze - do prawie 12%. Przełożyło się to na półroczną dynamikę na poziomie 10,4%.

Obserwowane dotychczas trendy oraz ogólny obraz rynku są wciąż stabilne. Nadal dominuje reklama graficzna (obejmująca statyczny display oraz wideo), z 44% udziału. Jej dynamika wyniosła 8%. SEM, pozyskujący prawie jedną trzecią tortu reklamowego online odnotował indeks wzrostu na poziomie 6%. Wysoki indeks odnotowały ponownie ogłoszenia (+28%). Wzrosty odnotowały też wszystkie kluczowe kanały sprzedaży reklamy online: w modelu programmatic, w urządzeniach mobilnych oraz w mediach społecznościowych.

Biorąc pod uwagę podział branżowy - ranking reklamodawców nie uległ istotnym zmianom. Największe wzrosty wartości odnotowały branże: "podróże i turystyka, HoReCa", a w następnej kolejności "farmaceutyki, leki" oraz "sprzęty domowe, meble, deko".

Dane zbierano do 211 listopada 2022 r.