1. Wyniki

  2. O badaniu

  3. Platforma

  4. English


Wyniki badania


IAB/PwC AdEx 2016’Q3: 2,5 mld zł na reklamę online po trzech kwartałach 2016


Po trzech kwartałach 2016 roku wartość reklamy online w Polsce wzrosła o prawie 370 mln zł względem roku wcześniejszego i zanotowała 17% wzrostu.

Od stycznia do września 2016 roku reklama cyfrowa utrzymywała dwucyfrowy wzrost, dzięki czemu jej wartość osiągnęła w tym czasie ponad 2,53 mld zł. Zgodnie z przewidywaniami IAB Polska – opartymi na tempie rozwojowym gospodarki wyrażonej w indeksach PKB – wysokie tempo wzrostu stopniowo wyhamowuje (z 25% w pierwszym do 12% w trzecim kwartale), jednak wydatki na komunikację cyfrową wciąż notują dwucyfrowy indeks. Szczegółowe analizy i potencjalne scenariusze rozwojowe dotyczące wartości komunikacji cyfrowej można znaleźć w najnowszym raporcie IAB Polska wydanym na łamach świątecznej edycji Harvard Business Review Polska „Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce: 2016/2017”.

Oprócz e-mail marketingu, który wciąż notuje tendencję spadkową, wszystkie podstawowe formaty reklamy cyfrowej zanotowały wzrosty. Reklama graficzna zwiększyła swą wartość o ponad 23%, a udział o 2,5 punktu procentowego. Format ten rośnie głównie dzięki wideo online (25% wzrostu), social media (48% wzrostu) oraz reklamie w urządzeniach mobilnych, jednak klasyczne formaty display także notują wysoką dynamikę. SEM oraz ogłoszenia wciąż rosną w tempie kilkunastu procent rok do roku.

Struktura branżowa nie uległa istotnej zmianie. Najwięcej w badanym okresie wydały: motoryzacja (13% udziału), handel (13%) oraz finanse (9%). Największą dynamikę wzrostu odnotowały wydatki na reklamę produktów chemii gospodarczej, branży farmaceutycznej oraz handlu.

Analizując wyniki najnowszej fali badania należy podkreślić, iż – zgodnie z zapowiadanymi zmianami – w badaniu AdEx doszacowano wartość wideo pochodzącą z social media. Dane, o które oparto analizy, pochodzą z systemu Sotrender. Raportowana dynamika zakłada weryfikację wydatków w roku 2016 i 2015.

Dane zbierano do 8 grudnia 2016 r.