1. Wyniki

  2. O badaniu

  3. Platforma

  4. English


Wyniki badania


IAB/PwC AdEx 2016’H1: Reklama online nadal z dwucyfrowym wzrostem


W pierwszej połowie 2016 roku wartość reklamy online w Polsce zanotowała 19,9% wzrostu, pozyskując ponad 280 mln zł więcej niż w podobnym okresie roku poprzedniego.

- Wartość wydatków reklamowych w pierwszym półroczu bieżącego roku potwierdza, że reklamodawców nie trzeba już przekonywać, że internet jest nieodzownym składnikiem każdej kampanii, i to nie jako medium dodatkowe, ale coraz częściej wiodące w strategii komunikacji. Temu trendowi nie szkodzi nawet zjawisko blokowania reklam. Dynamika wydatków pokazuje wyraźnie, że zdecydowane działania, podejmowane między innymi przez wydawców skupionych wokół IAB, przynoszą pozytywny efekt. – komentuje wyniki Włodzimierz Schmidt, Prezes IAB Polska.

W pierwszym półroczu 2016 roku reklama cyfrowa utrzymała dwucyfrowy wzrost, dzięki czemu jej wartość osiągnęła ponad 1,7 mld zł. Oprócz e-mail marketingu, który nadal notuje tendencję spadkową, wszystkie podstawowe formaty reklamy cyfrowej zanotowały wzrosty. Reklama graficzna zwiększyła swą wartość o prawie 30%, a udział o 4 punkty procentowe. Kluczowy wpływ na tempo rozwojowe tego formatu miała reklama w social media, której wartość wzrosła o 75% oraz klasyczny display, także rosnący w dwucyfrowym tempie (25%). SEM oraz ogłoszenia – podobnie jak w poprzednim kwartale br. – odnotowały wzrost na poziomie kilkunastu procent. Utrzymuje się także wysoka dynamika wydatków reklamowych w urządzeniach mobilnych, które wzrosły o 70% i pozyskały ponad 20% tortu reklamowego online.

- Warto zwrócić uwagę, że pomimo wyhamowania dynamiki rozwojowej wideo online na całym rynku, lokalni wydawcy wciąż notują dwucyfrowe wzrosty wydatków na ten format reklamowy. – dodaje Ewa Szczęsna, Assurance Assistant Manager, PwC.

Struktura wydatków na reklamę online w poszczególnych branżach nie uległa znaczącej zmianie w stosunku do poprzedniego roku. Najwięcej wydały: motoryzacja (13% udziału), handel (12%) oraz finanse (10%). Największą dynamikę wzrostu odnotowały wydatki na reklamę produktów chemii gospodarczej oraz produktów farmaceutycznych.

Dane zbierano do 10 paŸdziernika 2016 r.