1. Wyniki

  2. O badaniu

  3. Platforma

  4. English


Wyniki badania


IAB/PwC AdEx 2016’Q1: Reklama online wciąż na fali wznoszącej


W pierwszym kwartale 2016 roku wartość reklamy online w Polsce zanotowała 24,9% wzrostu, pozyskując prawie 160 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku wcześniejszego.

W pierwszym kwartale 2016 roku reklama cyfrowa utrzymała dwucyfrowy wzrost, dzięki czemu jej wartość osiągnęła ponad 800 mln zł. Biorąc pod uwagę tendencję wzrostową zanotowaną w roku 2015, który zamknął się indeksem na poziomie +20%, pierwszy kwartał 2016 roku stanowi dobry prognostyk na kolejne kwartały.

Ranking poszczególnych formatów w torcie reklamowym online pozostaje bez zmian. Nadal obserwowany jest wzrost znaczenia reklamy graficznej, która zwiększyła swą wartość o 42%, a udział o 6 punktów procentowych. Duży wpływ na tempo rozwojowe tego formatu ma reklama w social media, której wartość wzrosła o 136%. Pozostałe formaty także zanotowały dwucyfrowe wzrosty, oprócz e-mail marketingu, który wciąż wyhamowuje i w omawianym okresie zmniejszył swą wartość o 2 mln zł względem porównywalnego okresu roku wcześniejszego. Należy także zwrócić uwagę na utrzymującą się wysoką dynamikę wydatków reklamowych w urządzeniach mobilnych, które wzrosły o 89% i pozyskały 18% tortu reklamowego online.

Biorąc pod uwagę strukturę branżową, nie uległa ona znacznej zmianie. Najwięcej wydały: motoryzacja (14% udziału), handel (12%) oraz finanse (10%). Największą dynamikę wzrostu odnotowały dwie branże FMCG – chemia gospodarcza oraz napoje i alkohole.

Dane zbierano do 14 lipca 2016 r.