1. Wyniki

  2. O badaniu

  3. Platforma

  4. English


Wyniki badania


Raport IAB/PwC AdEx 2015 FY


W roku 2015 reklama online w Polsce wróciła do dwucyfrowej dynamiki, osiągając wzrost na poziomie 20% rok do roku. Dzięki temu padł kolejny rekord wartości – wydatki na komunikację cyfrową wyniosły prawie 3,2 mld zł.

W roku 2015 dynamika wzrostu wartości reklamy cyfrowej wciąż wzrastała, osiągając w kolejnych kwartałach coraz wyższy indeks: +12%, +16%, +19% oraz +32%. Cały rok zamknął się indeksem na poziomie +20,2%, co oznacza pozyskanie dodatkowych 528 mln zł względem porównywalnego okresu roku wcześniejszego. Tym samym wydatki na komunikację cyfrową pobiły granicę kolejnego miliarda, osiągając wartość na poziomie 3,17 mld zł.

Po raz kolejny rynek reklamy interaktywnej udowadnia, że jest medium o rosnącym potencjale i ogromnych możliwościach. Użytkownicy coraz więcej czasu spędzają w sieci przed ekranami swoich, coraz częściej mobilnych, urządzeń. To przekłada się oczywiście na strategie reklamodawców, którzy podążając za klientami wykorzystują w coraz większym stopniu możliwości jakie stwarza reklama interaktywna. - komentuje wyniki Prezes Zarządu IAB Polska, Włodzimierz Schmidt.

Ranking poszczególnych formatów w torcie reklamowym online pozostaje bez zmian. Nadal obserwowany jest wzrost znaczenia reklamy graficznej, która zwiększyła swą wartość o 33%, a udział o prawie 5 punktów procentowych. Duży wpływ na tempo rozwojowe tego formatu ma wideo online z dynamiką na poziomie 34% oraz reklama w social media, której wartość wzrosła o 141%. Pozostałe formaty także zanotowały wzrosty, oprócz e-mail marketingu, który wyhamował zmniejszając swą wartość o około 13 mln względem porównywalnego okresu roku wcześniejszego. Dwucyfrowy wzrost zanotował marketing w wyszukiwarkach (+13%) oraz ogłoszenia (+12%). Warto także zwrócić uwagę na utrzymującą się wysoką trzycyfrową dynamikę wydatków reklamowych w urządzeniach mobilnych, które wzrosły o 259% i pozyskały 16% tortu reklamowego online.

Biorąc pod uwagę strukturę branżową, nie uległa ona znacznej zmianie. Najwięcej wydały: motoryzacja (20% udziału), finanse (10%) oraz handel (9%). Największą dynamikę wzrostu odnotowały natomiast komputery i audio-wideo (46%), napoje i alkohole (42%) oraz produkty farmaceutyczne i leki (34%).

Dane zbierano do 2 maja 2016 r.