1. Wyniki

  2. O badaniu

  3. Platforma

  4. English


Wyniki badania


IAB/PwC AdEx [Q3'2015]: wzrost wydatków na reklamę online w Polsce o ponad 20%


W trzecim kwartale 2015 roku wydatki na reklamę online w Polsce wzrosły o 20,4%. W pierwszych trzech kwartałach rynek komunikacji cyfrowej osiągnął dzięki temu wartość 2,19 mld złotych. Obserwowane trendy wskazują na to, że na koniec roku przekroczona została granica 3 mld zł.

Tak duża dynamika wzrostu dowodzi, że reklamodawcy coraz bardziej doceniają efektywność i potencjał interaktywnego kanału komunikacji. Jest to naturalne, przecież internet staje się podstawowym kanałem pozyskiwania informacji, rozrywki, komunikacji. Skoro użytkownicy spędzają coraz więcej czasu korzystając z internetu, reklamodawcy właśnie tutaj chcą do nich dotrzeć ze swoimi przekazami reklamowymi. - wyjaśnia Włodzimierz Schmidt, Prezes Zarządu IAB Polska.

Od stycznia do września 2015 roku dynamika wzrostu wartości reklamy cyfrowej wciąż rosła, osiągając w kolejnych kwartałach coraz wyższy indeks: +13%, +17% oraz +20%. Cały ten okres zamknął się dynamiką na poziomie +17,1%, co oznacza pozyskanie dodatkowych 319 mln zł względem porównywalnego okresu roku wcześniejszego. Jeśli roczna fala badania potwierdzi, że czwarty kwartał zakończył się dynamiką na poziomie powyżej 10%, oznaczać to będzie że w 2015 roku przekroczona została rekordowa wartość 3 mld zł. Biorąc pod uwagę obserwowane trendy oraz pozytywne opinie dochodzące z rynku, wartość ta mogła osiągnąć nawet 3,1 mld zł. Wyniki roczne poznamy najpóŸniej w kwietniu.

Ranking poszczególnych formatów w cyfrowym torcie reklamowym pozostaje bez zmian. Nadal obserwowany jest wzrost znaczenia reklamy graficznej, która zwiększyła swą wartość o 27% a udział o prawie 4 punkty procentowe. Duży wpływ na tempo rozwojowe tego formatu ma wideo online z dynamiką na poziomie 24% oraz reklama w social media, której wartość wzrosła o 94%. Pozostałe formaty także zanotowały wzrosty, oprócz e-mail marketingu, który wyhamował zmniejszając swą wartość o około 8 mln względem porównywalnego okresu roku wcześniejszego. Dwucyfrowy wzrost zanotował marketing w wyszukiwarkach (+12%), zaś ogłoszenia zanotowały indeks na poziomie +11%. Warto także zwrócić uwagę na utrzymującą się wysoką trzycyfrową dynamikę wydatków reklamowych w urządzeniach mobilnych, która wzrosła o 252% i pozyskała prawie 14% tortu reklamowego online.

Biorąc pod uwagę strukturę branżową, nie uległa ona znacznej zmianie. Najwięcej wydały: motoryzacja (20% udziału), finanse (11%) i ex aequo nieruchomości oraz handel (9%). Największą dynamikę wzrostu odnotowały kategorie „media, książki, CD i DVD” oraz „napoje i alkohole”.

Dane zbierano do 17 grudnia 2015 r.