1. Wyniki

  2. O badaniu

  3. Platforma

  4. English


Wyniki badania


IAB/PwC AdEx [2015'H1] – reklama cyfrowa wciąż na fali wzrostowej


Po pierwszym półroczu 2015 roku wydatki na reklamę online w Polsce wzrosły o 15,7%. Wartość komunikacji cyfrowej wyniosła tym samym 1,45 mld złotych, co oznacza dodatkowe 196 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu w roku wcześniejszym. Głównym motorem rozwojowym jest nadal reklama graficzna.

W pierwszym półroczu 2015 roku dynamika wartości reklamy cyfrowej utrzymała dwucyfrowy indeks wzrostu, a nawet zwiększyła tempo rozwojowe odnotowane w pierwszym kwartale. Jeśli trend ten utrzyma się w kolejnych miesiącach, rok 2015 może zakończyć się rekordową wartością 3 mld.

Ranking poszczególnych formatów w torcie reklamowym online wciąż pozostaje bez zmian, jednak należy podkreślić dalszy wzrost znaczenia reklamy graficznej, która wzrosła o 26% i zwiększyła swój udział o prawie 4 punkty procentowe. W dużym stopniu na tempo rozwojowe tego formatu ma wpływ wideo online z dynamiką na poziomie 33% oraz reklama w social mediach, której wartość wzrosła o 104%. Pozostałe formaty także zanotowały wzrosty, oprócz e-mail marketingu, który wyhamował zmniejszając swą wartość o około 5 mln. Dwucyfrowy wzrost zanotował marketing w wyszukiwarkach (+11%), zaś ogłoszenia zanotowały indeks na poziomie 8%. Warto także zwrócić uwagę na utrzymującą się wysoką trzycyfrową dynamikę wydatków reklamowych w urządzeniach mobilnych, która wzrosła o 282% i pozyskuje już ponad 14% tortu reklamowego online.

Biorąc pod uwagę strukturę branżową, nie uległa ona znacznej zmianie. Najwięcej wydały: motoryzacja (19% udziału), finanse (11%) i ex aequo nieruchomości oraz handel (9%). Największą dynamikę wzrostu odnotowały „napoje i alkohole” oraz „media, książki, CD i DVD”.

Dane zbierano do 28 września 2015 r.