1. Wyniki

  2. O badaniu

  3. Platforma

  4. English


Wyniki badania


Raport IAB/PwC AdEx 2015'Q1


W pierwszym kwartale 2015 roku wydatki na reklamę online w Polsce wzrosły o 13,6%. Wartość komunikacji cyfrowej wyniosła tym samym prawie 648 mln złotych, co oznacza dodatkowe 77 mln zł w porównaniu do porównywalnego okresu w roku wcześniejszym. Głównym motorem rozwojowym jest obecnie reklama graficzna.

W pierwszym kwartale 2015 roku dynamika wartości reklamy cyfrowej utrzymała tendencję wzrostową obserwowaną w drugim półroczu 2014 i osiągnęła dwucyfrowy indeks. Trend ten potwierdza oczekiwania i prognozy IAB Polska, które wynikają z poprawy nastrojów inwestycyjnych oraz dobrej kondycji PKB. Jest to także dobra prognoza dla kolejnych kwartałów, gdyż pierwszy kwartał zwykle charakteryzuje się niższą dynamiką niż późniejsze trymestry roku.

Ranking poszczególnych formatów w torcie reklamowym online nie zmienił się znacznie w stosunku do ubiegłego roku, jednak należy podkreślić wzrost znaczenia reklamy graficznej, która zwiększyła swój udział o ponad 3 punkty procentowe. Display stał się tym samym głównym beneficjentem obserwowanego wzrostu, zwiększając swą wartość o 22%. Dwucyfrowy wzrost zanotował także marketing w wyszukiwarkach, którego udział jednak nieznacznie spadł jako rezultat ekspansji reklamy graficznej. Ogłoszenia zanotowały 8% wzrostu zaś inwestycje w e-mail marketing spadły o prawie 4 mln zł.

Biorąc pod uwagę strukturę branżową, podobnie jak przed rokiem, najbardziej aktywne były: motoryzacja (20% udziału), finanse (12%) i handel (9%). Największą dynamikę wzrostu odnotowały usługi dla biznesu oraz branża odzieżowa.

Dane zbierano do 6 sierpnia 2015 r.