1. Wyniki

  2. O badaniu

  3. Platforma

  4. English


Wyniki badania


IAB Adex 2014 Q3


W trzecim kwartale 2014 roku dynamika reklamy online w Polsce wyniosła 9,2% rok do roku, co oznacza przyspieszenie względem wcześniejszych kwartałów bieżącego roku. Wartość wydatków w okresie styczeń–wrzesień wyniosła tym samym 1,87 miliarda złotych, czyli o ponad 116 milionów złotych więcej niż w analogicznym okresie roku wcześniejszego.

W okresie lipiec–wrzesień 2014 roku dynamika wzrostu wartości reklamy cyfrowej przyspieszyła względem wcześniejszych kwartałów bieżącego roku (odpowiednio: Q1=6,4%, Q2= 4,6%). Tym samym w trzecim kwartale indeks wyniósł 9,2%, co przełożyło się na całkowity wzrost po trzech kwartałach na poziomie 6,6%. Obserwowany trend jest dobrą prognozą dla całorocznych wyników.

Obserwując tegoroczne indeksy PKB i dalsze prognozy gospodarcze, a także trendy panujące na rynku reklamowym, spodziewaliśmy się odbicia w końcówce roku. Trzeci kwartał przyniósł w końcu odzwierciedlenie pozytywnych nastrojów inwestycyjnych i można oczekiwać, że ten trend utrzyma się w końcówce roku. - Paweł Kolenda, dyrektor ds. badań IAB Polska.

Udział poszczególnych formatów w torcie reklamowym online nie zmienił się znacznie w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2013 roku i jest odzwierciedleniem dynamiki poszczególnych formatów. Reklama graficzna, marketing w wyszukiwarkach oraz ogłoszenia odnotowały kilkuprocentowe wzrosty, podczas gdy e-mail marketing niewielki spadek.

Niekwestionowanym liderem pod względem wartości i dynamiki jest wciąż display. Reklama graficzna wypracowała 44% udziału w torcie reklamowym online odnotowując dynamikę na poziomie 8%. Swoją pozycję zawdzięcza przede wszystkim wideo online (+18% r/r), social mediom (+19% r/r) oraz reklamie w urządzeniach mobilnych (+28% r/r). Pozostałe formaty zachowały swój udział w torcie reklamowym.

Biorąc pod uwagę strukturę branżową, podobnie jak przed rokiem, najbardziej aktywne po trzech kwartałach są sektory: motoryzacyjny (18% udziału) i finansowy (13%). W czołówce nadal znajdują się także: handel, nieruchomości oraz telekomunikacja. Największą dynamikę wzrostu odnotowała ponownie branża odzieżowa (+39%).

Dane zbierano do 26 listopada 2014 r.